برنامه‌ها

هیات رايةالعباس علیه‌السلام

مــراســم دهــه اول مــاه مــحرم

سـخــنـران : حجـت الاسـلام محمود ریاضت
مــــداح : حــاج مــــحـمــود کـــریـمــى
زمــان : ۱۱ مــهــر مـاه ١٣٩٥ از ســاعـت ۱۵
چـيذر،آســـتان امـــام زاده عــلى اكــبر (ع)
هــيأت راية العــــباس-رزمنـدگان شـميرانات

مراســـم به صــورت زنـــده ازسايت فطـرس
پـخـش مـيـگــردد